Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o.
Al. Grunwaldzka 472
80-309 Gdańsk
NIP 879-229-21-45
REGON 871566320
KRS 49425
Telefon kontaktowy: (58) 771-86-01
 
ENERGA Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. dla Grupy Kapitałowej ENERGA to podmiot przejmujący czynności pomocnicze w stosunku do działalności podstawowej wszystkich spółek Grupy. Uwolnienie spółek z działalności pomocniczej umożliwia skoncentrowanie się na zasadniczym charakterze działalności, jednocześnie zmniejszając koszty działalności pomocniczej w wyniku jej przekazania do podmiotu usługowego, jakim jest CUW.
Spółka ENERGA Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. (ECUW) została powołana w październiku 2010 roku, w ramach działań optymalizacyjnych w Grupie Kapitałowej ENERGA.
Obszarami centralizacji w pierwszej kolejności była obsługa księgowa i kadrowo-płacowa. W 2012 roku działalność ECUW rozszerzona została o: Do grona klientów ECUW należą wszystkie podmioty Grupy Kapitałowej ENERGA. Obecnie ECUW rozszerza zakres działania o kolejne obszary działalności pomocniczej, tj. o prowadzenie procesów zakupowych i postępowań przetargowych, o prowadzenie dokumentacji cen transferowych, o sporządzanie analiz porównawczych oraz o obsługę procesów związanych z ochroną danych osobowych.
Dzisiaj ECUW jest czymś więcej niż centrum obsługi do realizacji rutynowych czynności usługowych, to centrum doskonałości, w którym skoncentrowane są doświadczenia i umiejętności zorientowane na świadczenie wysokiej, jakości specjalistycznych usług, to również partner i jednocześnie doradca biznesowy spółek Grupy Kapitałowej.
 
Skład Zarządu:
Katarzyna Dorota Dąbrowska - Prezes Zarządu
Krystyna Kmiecik-Baran - Wiceprezes Zarządu
Zofia Paryła - Wiceprezes Zarządu
 
Plan połączenia spółki ENERGA Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku z spółką RGK Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku.