Aktualności ECUW

Administrator poniesie karę za brak weryfikacji danych teleadresowych klienta

Na mocy Decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z dnia 9 grudnia 2020 roku została nałożona kolejna kara pieniężna za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych[1]. Podstawą nałożenia kary był brak zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki przez administratora, który uznał zdarzenie polegające na przesłaniu za pośrednictwem poczty elektronicznej...

Od 01 stycznia 2021 roku obowiązek zgłaszania do ZUS umowy o dzieło

Kogo dotyczy obowiązek zgłoszenia umowy o dzieło do ZUS? Płatnika składek lub osobę fizyczną, której zlecasz wykonanie dzieła, czyli zawierasz z wykonawcą umowę o dzieło. Podmiot lub jednostkę organizacyjną (np. stowarzyszenie, fundacja, spółka prawa handlowego, itp.), która nie jest płatnikiem składek (nie musi rejestrować się w ZUS jako płatnik składek, bo nie zgłaszasz do...

Praca zdalna w czasie izolacji domowej

Jeszcze do niedawna wielu pracodawców borykało się z problemem czy umożliwić pracę zdalną pracownikom, którzy przebywają w izolacji domowej. O ile w przypadku kwarantanny możliwość świadczenia pracy zdalnej nie budziła wątpliwości, o tyle sporna była kwestia pracy w ramach izolacji. ...

Rola zabezpieczeń w procesie ochrony danych osobowych

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych - RODO) nakłada na administratora danych osobowych obowiązek przetwarzania danych w sposób zapewniający...

Firmy poinformują o swojej strategii podatkowej

Od wielu lat w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw finansów publicznych publikowane są  indywidualnych dane z zeznań podatników podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), u których wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym przekroczyła równowartość 50 mln euro oraz podatników tego podatku będących podatkowymi grupami kapitałowymi (PGK). ...

Zaległy urlop w czasie pandemii

Urlop wypoczynkowy zgodnie z Kodeksem pracy powinien być udzielany pracownikowi zgodnie z planem urlopów albo w terminie wspólnie ustalonym. Istnieją jednak wyjątki od tej reguły. Do nich należą sytuacje, gdy: pracodawca skieruje pracownika na urlop, gdy ten jest w okresie wypowiedzenia umowy o pracę; pracownik wystąpi o 4 dni urlopu w roku kalendarzowym na żądanie, najpóźniej...

wczytaj więcej

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem