Podmioty powiązane w kontekście nadchodzących zmian podatkowych

W ujęciu podatkowym najbardziej powszechną definicję podmiotów powiązanych zawiera 11a ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 865 ze zm.) i odpowiednio art. 23m ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1387 ze zm.).

Do definicji tych odwołują się nie tylko zagadnienia dotyczące cen transferowych, ale także przepisy podatku od towarów i usług (w art. 32 ust. 2 pkt 1). Dane dotyczące podmiotów powiązanych muszą być uwzględniane także przy sporządzaniu JPK_VAT według nowych zasad.

Zgodnie z § 10 ust. 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2019 r., poz. 1988 ze zm.) część ewidencyjna zawiera oznaczenia „TP” dotyczące istniejących powiązań między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 106 ze zm.).

Obowiązek takiego oznaczania w ewidencji co do zasady rozpocznie się wraz z wejściem w życie rozporządzenia, tj. z dniem 1 lipca br., z tym, że w zakresie oznaczeń „TP” związanych z paragonami fiskalnymi uznanymi za faktury wystawione zgodnie z art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy VAT, obowiązek oznaczania rozpocznie się z dniem 1 stycznia 2021 roku.

Na marginesie należy zasygnalizować, że swoistą definicję podmiotów powiązanych na potrzeby niektórych przypadków dotyczących schematów podatkowych (MDR) reguluje w art. 86a § 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.), jednak w przeważającej części przepisy MDR również odnoszą się do definicji podmiotów powiązanych w rozumieniu podatku dochodowego.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem