Zmiany w przepisach o schematach podatkowych (MDR)

W ostatnim czasie wszedł w życie szereg zmian w przepisach dotyczących raportowania schematów podatkowych (MDR).

Nowe regulacje znalazły się w następujących aktach prawnych:

  • ustawie z dnia 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw  (Dz. U. z 2020 r., poz. 1106)
  • obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie listy krajów i terytoriów wskazanych w unijnym wykazie jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych przyjmowanym przez Radę Unii Europejskiej, które nie zostały ujęte w wykazie krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wydawanym na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych według stanu na dzień 1 lipca 2020 r. oraz dnia przyjęcia tego wykazu przez Radę Unii Europejskiej,
  • ustawie z dnia 16 października 2019 r. o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych (Dz. U. z 2019r., poz. 2200),
  • ustawie z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (tzw. tarcza antykryzysowa 4.0) (Dz. U. z 2020r., poz. 1086),
  • rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia niektórych terminów związanych z przekazywaniem informacji o schematach podatkowych i wymianą informacji podatkowych z innymi państwami (Dz. U. z 2020r., poz. 1162).

Najbardziej istotna dla podatników zmiana to rezygnacja przez ustawodawcę z obowiązku podpisywania informacji MDR-3 przez cały zarząd. Aktualnie informacja MDR-3 podpisywana będzie zgodnie z zasadami reprezentacji osób prawnych. Rozwiązanie to znacząco ułatwi pracę podatnikom, zwłaszcza tym, którzy posiadają rozbudowany zarząd. Jednocześnie nadal informacji MDR-3 nie może podpisywać pełnomocnik.

Ponadto zmodyfikowano zakres informacji na linii Promotor – Korzystający związany z danymi osób fizycznych, doprecyzowano zasady informowania Wspomagającego przez podmioty zlecające mu czynności oraz zwiększono zakres danych, jaki należy przekazać w informacji MDR.

Nowe przepisy w nieco odmienny sposób regulują nadawanie i przekazywanie przez Szefa KAS numeru schematu podatkowego, kładąc większy nacisk na zagadnienia międzynarodowe (np. fakt nadania NSP w innym kraju).

Doprecyzowano także tryb nakładania kary administracyjnej oraz przepisy związane z pełnomocnictwami. Dopuszczono również upoważnianie innych organów do wykonywania zadań Szefa Krajowej Administracji Skarbowej związanych ze schematami podatkowymi.

W pakiecie nowelizacji znalazły się także nowe przepisy dotyczące automatycznej wymiany informacji o schematach podatkowych transgranicznych. Dodanie w ustawie o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami całego działu VA implementuje w sposób pełny dyrektywy europejskie w tym zakresie.

Tzw. tarcza antykryzysowa 4.0 przesunęła także termin raportowania schematów podatkowych krajowych, zakreślając termin na wykonanie obowiązków do 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19.

Na uwagę zasługuje także fakt, że z dniem 1 lipca unieważniono wszystkie numery NSP schematów podatkowych transgranicznych. Na podatników nałożony został obowiązek ponownego zaraportowania schematów podatkowych transgranicznych. Szczegółowe terminy ponownego raportowania przewidziane są w rozporządzeniu Ministra Finansów.

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem