Paragon do 450 zł to faktura uproszczona

Choć od początku roku funkcjonują nowe przepisy dotyczące paragonów fiskalnych, to wciąż wzbudzają pewne wątpliwości.

Od 1 stycznia zmieniono dotychczasową praktykę wystawiania faktur do sprzedaży uprzednio zaewidencjonowanej przy pomocy kasy rejestrującej. Fakturę taką można wystawić wyłącznie, jeśli paragon zawiera numer identyfikacyjny nabywcy.

Jednocześnie wprowadzono regulacje, w myśl których paragon do kwoty 450 zł brutto (100 euro) z NIP nabywcy jest jednocześnie fakturą uproszczoną, równą w skutkach zwykłej fakturze. Nabywca otrzymujący taki paragon nie musi występować do sprzedawcy o wystawienie faktury.

Zdarzają się jednak na rynku sytuacje, w których podatnicy występują o wystawienie pełnej faktury do takiego paragonu. Na tym tle powstała wątpliwość, bowiem organy interpretacyjne w odstępie miesiąca wydały dwie rozbieżne interpretacje:

  • w interpretacji indywidualnej nr 0114-KDIP1-3.4012.161.2020.1.ISK z dnia 27.04.2020 wskazano, że nie ma możliwości wystawienia faktury do paragonu z NIP nabywcy,
  • natomiast w interpretacji indywidualnej nr 0114-KDIP1-3.4012.160.2020.2.ISK z dnia 28.05.2020 wskazano, że taka możliwość istnieje.

Wśród podatników spotkać można jeszcze jeden problem ze stosowaniem przepisów dotyczących tematyki paragonów. Zagadnienie kas rejestrujących znajduje swoje uregulowania w kilku aktach prawnych. Kwestie paragonów uregulowane są natomiast w dwóch rozporządzeniach jednocześnie:

  1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2019, poz. 816 ze zm.)
  2. Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 28.05.2018 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące (Dz. U. z 2018 r., poz. 1206).

Pierwsze z rozporządzeń określa w § 25 co musi zawierać paragon fiskalny. Przewidzianych jest 18 pozycji, z czego dwa ostatnie to numer identyfikacji podatkowej (NIP) nabywcy - na żądanie nabywcy oraz logo fiskalne i numer unikatowy.

Drugie z rozporządzeń, dotyczące warunków technicznych kas, wskazuje w § 23, jakie pozycje mają być kolejno zawarte na paragonach fiskalnych emitowanych z kasy fiskalnej. Numer identyfikacji podatkowej (NIP) nabywcy, na żądanie nabywcy znalazł się w tym wyliczeniu pod poz. 24, zaś logo fiskalne pod poz. 29. Po logo fiskalnym podatnik może umieścić zdefiniowaną przez siebie treść reklamową.

Z powyższego wynika, że kolejność danych na paragonie jest ściśle określona, a NIP nabywcy nie może znajdować się w dowolnym miejscu. Logo fiskalne zamyka paragon fiskalny, skoro zatem NIP ma znajdować się w ramach paragonu fiskalnego, musi znaleźć się przed logo fiskalnym, nie zaś po nim.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem