Nowy JPK_VAT z deklaracją już od października

Kilkukrotnie przesuwano wejście w życie nowych zasad składania dokumentów. JPK_VAT z deklaracją, zwany także „Nowym JPK_VAT” lub JPK_V7, to elektroniczny dokument, który będzie składał się z dwóch części.

W jednej z nich, tzw. „ewidencyjnej”, znajdą się te informacje o zakupach i sprzedaży, które przedsiębiorca umieszcza w ewidencji VAT za dany okres. Druga część, tzw. „deklaracyjna”, zastąpi składaną obecnie deklarację VAT.

Zawierać będzie także informacje, wnioski lub zawiadomienia składane obecnie na niektórych formularzach, i tak, np.:

  • VAT-27 dot. informacji podsumowującej,
  • VAT-ZZ dot. wniosku o zwrot podatku w niektórych sytuacjach,
  • VAT-ZD stanowiący zawiadomienie o skorygowaniu podatku należnego lub
  • VAT-ZT stanowiący wniosek o przyspieszenie zwrotu podatku VAT.

Jednocześnie nie oznacza to, że znikną wszystkie deklaracje w zakresie podatku VAT. Pozostanie nadal wiele innych osobnych formularzy, a wśród nich VAT-8, VAT-9M, VAT-10, VAT 12, czy VAT-14.

W zależności, czy podatnik rozlicza się miesięcznie (M), czy kwartalnie (K), obowiązywać będą dwa warianty dokumentu, odpowiednio JPK_V7M oraz JPK_V7K.

Pewnym wyzwaniem dla podatników są natomiast nowe dane, które będą podlegały uwzględnieniu w przesyłanym pliku. Nowymi danymi są:

  • kody GTU, czyli oznaczenia, które będą musiały znaleźć się w przesyłanym pliku przy danej dostawie lub usłudze, jeśli są one wymienione w jednej z 13 grup kodów GTU. Przykładowe kody dotyczą np. dostaw niektórych urządzeń elektronicznych, dostaw budynków, budowli i gruntów, świadczenia niektórych usług o charakterze niematerialnym, takich jak np. usługi doradcze, księgowe czy szkoleniowe,
  • oznaczenie procedur szczególnych, takich jak np. transakcje objęte obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności czy transakcje, w których zachodzą powiązania pomiędzy nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub świadczonych usług,
  • oznaczanie typów dokumentów, zarówno po stronie sprzedaży jak i zakupu. Oznaczeniu podlegać będą tylko te dokumenty, które należą do jednego z wymienionego w przepisach rodzaju dowodów, np. MK w przypadku faktury wystawionej przez podatnika będącego dostawcą lub usługodawcą, który wybrał metodę kasową rozliczeń. Oznaczeń typów dokumentu jest łącznie sześć (w tym trzy dla dokumentów sprzedaży: RO, WEW i FP oraz trzy dla dokumentów zakupu: MK, VAT_RR i WEW).

Powyższe oznacza, że zarówno kody GTU, oznaczenia procedur szczególnych jak i oznaczenia typów dokumentów powinny znaleźć się w odpowiednich pozycjach przesyłanego pliku wyłącznie wtedy, kiedy są to wymienione w tych grupach: dostawa/usług, dokument lub procedura. W przeciwnym razie pola te będzie pozostawiało się puste.

Wprowadzenie nowego JPK_VAT niesie dla podatników szereg korzyści, do których zaliczyć można m.in. spełnienie dwóch obowiązków przy jednej wysyłce, co oznacza tylko jeden plik, jeden podpis czy tylko jednokrotne uzyskiwanie UPO. Wskazuje się także, że przyczynić ma się to do ograniczenia liczby kontroli podatkowych. Każde rozliczenie VAT będzie bowiem szybciej weryfikowane, a odbywać się to będzie w sposób zautomatyzowany.

Uchybienia związane z nieprawidłowym wypełnianiem pliku zagrożone są sankcją 500 zł za każdy zidentyfikowany błąd, który uniemożliwia przeprowadzenie weryfikacji. Przed nałożeniem kary podatnik zostanie wezwany do skorygowania błędu lub złożenia wyjaśnień.


Autor: Michał Kowalski, Główny Specjalista w Wydziale Cen Transferowych i Analiz ECUW.

Wydział Cen Transferowych i Analiz ECUW zajmuje się w szczególności analizą i weryfikacją cen transferowych, tworzeniem analiz podatkowych, benchmarkingowych oraz dokumentacji cen transferowych a także opiniowaniem umów. Wydział przeprowadza także szkolenia podatkowe dla pozostałych spółek z grupy.

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem