Od 01 stycznia 2021 roku obowiązek zgłaszania do ZUS umowy o dzieło

Kogo dotyczy obowiązek zgłoszenia umowy o dzieło do ZUS?

  • Płatnika składek lub osobę fizyczną, której zlecasz wykonanie dzieła, czyli zawierasz z wykonawcą umowę o dzieło.
  • Podmiot lub jednostkę organizacyjną (np. stowarzyszenie, fundacja, spółka prawa handlowego, itp.), która nie jest płatnikiem składek (nie musi rejestrować się w ZUS jako płatnik składek, bo nie zgłaszasz do ubezpieczeń społecznych co najmniej jednego ubezpieczonego), wówczas nie musi informować ZUS o zawartych umowach o dzieło.
  • Osoba fizyczna, która zawarła umowę o dzieło, musi ją zgłosić w ZUS bez względu na to, czy jesteś zarejestrowana w ZUS jako płatnik składek czy też nie.

Kogo nie dotyczy obowiązek zgłaszania umów o dzieło, która:

  • zawrze umowę o dzieło z własnym pracownikiem,
  • będzie wykonywane na rzecz własnego pracodawcy, ale zawarte z innym podmiotem,
  • zawrze umowę o dzieło z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą na wykonanie przez nie usług, które wchodzą w zakres prowadzonej działalności.

W jaki sposób przekazać informację do ZUS o zawartych umowach o dzieło?

Od 01 stycznia 2021 roku na nowym formularzu RUD (Zgłoszenie umowy o dzieło). Formularz RUD będzie można złożyć elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS lub w wersji do samodzielnego wypełnienia i wydruku.

Jakie dane przekazać do ZUS?

Na formularzu RUD podaje się następujące informacje:

  • swoje dane, czyli zamawiającego wykonanie umowy o dzieło - dane identyfikacyjne oraz adresowe,
  • dane wykonawcy umowy o dzieło - dane identyfikacyjne oraz adresowe osoby, z którą zawarłeś umowę o dzieło,
  • informację o zawartych umowach o dzieło - daty zawarcia, daty wykonywania (od-do) oraz liczbę zawartych umów

Dla każdego wykonawcy wypełnia się oddzielny formularz RUD. W jednym formularzu RUD można wykazać informacje o maksymalnie 10 zawartych umowach o dzieło.

Kiedy poinformować ZUS o zawartych umowach?

Umowy zawierane od 1 stycznia 2021r. należy zgłosić do ZUS w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy.


* Opracowano na podstawie strony internetowej ZUS

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem