Zmiana zakresu danych przekazywana do ZUS

Od 16 maja 2021 roku należy podać informację w formularzach ZUS ZUA i ZUS ZZA na temat zawodu wykonywanego przez osobę zgłaszaną do ubezpieczeń społecznych.

 Według informacji podanych na stronie internetowej www.zus.pl:

 • wymóg podawania kodu zawodu dotyczy ubezpieczonych aktywnych zawodowo np. pracowników, zleceniobiorców
 • nie trzeba uzupełniać informacji o kodzie zawodu dla osób zgłoszonych do ubezpieczeń przed 16 maja 2021 roku
 • od 16 maja 2021 roku należy podać kod zawodu na dokumentach zgłoszeniowych pierwszorazowych, także na tych składanych po 15 maja 2021 r. za okresy wsteczne
 • od 16 maja 2021 roku należy podać kod zawodu na dokumentach zgłoszeniowych składanych w trybie korekty/ zmiany.

Zgodnie z art. 36 ust. 10 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych zakres aktualnie przekazywanych informacji do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych to:

 1. PESEL, a w razie gdy nie nadano numeru PESEL - seria i numer dowodu osobistego lub paszportu
 2. nazwisko
 3. imiona
 4. data urodzenia
 5. nazwisko rodowe
 6. obywatelstwo
 7. płeć
 8. tytuł ubezpieczenia
 9. stopień niepełnosprawności
 10. posiadanie ustalonego prawa do emerytury lub renty
 11. wykonywany zawód
 12. adres zameldowania na stałe miejsce pobytu
 13. adres zamieszkania, jeżeli jest inny niż adres zameldowania na stałe miejsce pobytu
 14. adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania na stałe miejsce pobytu i zamieszkania.

Podając informację na temat wykonywanego zawodu należy stosować kod zawodu zgodny z klasyfikacją zawodów, która jest określona przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 07 VIII 2014 roku w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U. z 2018r. poz.227)


Podstawa prawna:

 • art. 10 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020r. poz. 875 z późn. zm.)
 • art. 36 ust. 10 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2021r. poz. 423)

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem