Uhonorowaliśmy Zasłużonych Pracowników

Energa Centrum Usług Wspólnych sp. z o.o. uhonorowała Zasłużonych Pracowników

15 grudnia 2021 roku odbyła się pierwsza uroczysta gala, podczas której Zarząd Energa Centrum Usług Wspólnych sp. z o.o. wręczył tytuły „Zasłużonych Pracowników ECUW”. Uhonorowani otrzymali dyplom, odznakę „Zasłużonego Pracownika” oraz nagrodę finansową. To wyraz uznania za całokształt pracy zawodowej, wybitne osiągnięcia i etyczną postawę.

Uroczystość rozpoczęła się od części oficjalnej, którą swoim przemówieniem otworzyła Prezes Zarządu Beata Śliwa. Następnie wyróżnienia i gratulacje odebrali laureaci tytułu „Zasłużony Pracownik”. Nagrody przyznawane są w trzech kategoriach – za całokształt pracy zawodowej, szczególne osiągnięcia zawodowe oraz postawę prospołeczną.

Zdjęcie

Poniżej przedstawiamy zarys kategorii oraz sylwetki tegorocznych laureatów.

Kategoria I Za całokształt wzorowej pracy zawodowej

Laureaci w tej kategorii swoją codzienną pracą i postawą potwierdzają przestrzeganie i postępowanie zgodnie z wartościami i zasadami wynikającymi z Kodeksu Etyki GE oraz spełniają następujące warunki:

 • sumiennie, odpowiedzialnie i starannie wykonują obowiązki służbowe,
 • posiadają minimum 10 - letni staż nienagannej pracy w Grupie Energa,
 • dzielą się ze współpracownikami wiedzą i doświadczeniem,
 • budują wśród współpracowników postawę zaangażowania w wykonywaniu obowiązków służbowych oraz lojalności wobec Spółki

Osoby nagrodzone za całokształt wzorowej pracy zawodowej:

Monika Kwiatkowska

Główny Specjalista w Biurze Zarządu, jest zatrudniona w ECUW już przeszło 14 lat. Ma ogromne doświadczenie, unikalną i wszechstronną wiedzę merytoryczną a zadania realizuje, wyróżniając się sumiennością, kreatywnością i innowacyjnością oraz dużą aktywnością i pomysłowością. Podejmuje każde wyzwanie zawodowe, a swoim zaangażowaniem w pracę motywuje do działania innych współpracowników, dla których zawsze znajduje czas aby pomóc im w trudnych momentach zawodowych lub podzielić się z nimi wiedzą i doświadczeniem.

Iwona Blicharska

Kierownik Wydziału Komercjalizacji Majątku i Środowiska w Departamencie Usług Administracyjnych, posiada 27-letni staż pracy w Grupie Energa. Wieloletnia znajomość zagadnień z dziedziny nieruchomości, zdobyte bogate doświadczenia oraz szeroka wiedza techniczna pozwoliły jej na pełnienie funkcji Kierownika Wydziału Komercjalizacji Majątku i Środowiska, które piastuje do dzisiaj. Od wielu lat wykonuje tytaniczną pracę w zakresie nieruchomości, stale rozwijając swoje umiejętności i wiedzę, którymi chętnie dzieli się ze współpracownikami. Przy tym zawsze koleżeńska, sumienna oraz nigdy nie odmawiająca zleconych dodatkowych prac. Szczegółowość, dokładność, nastawienie na szukanie rozwiązań w sytuacjach trudnych to dla Pani Iwony codzienna praca, którą wykonuje jak zawsze wzorowo.


Kategoria II Za szczególne osiągnięcia zawodowe

Osoby nominowane do Tytułu w tej kategorii swoją codzienną pracą i postawą potwierdzają przestrzeganie i postępowanie zgodnie z wartościami i zasadami wynikającymi z Kodeksu Etyki oraz spełniają następujące warunki:

 • biorą udział we wdrażaniu ważnych projektów i rozwiązań przyczyniających się do zwiększenia wartości oraz przyczyniają się do realizacji strategicznych celów ECUW,
 • wychodzą z inicjatywą nowego projektu lub usprawnienia działań w swojej komórce organizacyjnej lub obszarze, w którym laureat jest zatrudniony,
 • wspierają innowacyjność oraz przedsiębiorczość w miejscu pracy, na bieżąco śledzą trendy rynkowe, aktywnie poszukując nowych możliwości rozwoju,
 • mają kluczowy wkład w budowanie i umocnienie pozycji rynkowej oraz kreowanie pozytywnego wizerunku ECUW

Osoba nagrodzona za szczególne osiągnięcia zawodowe:

Małgorzata Strzelczyk

Ekspert Wydziału Kadr i Rozwoju w Departamencie Usług Zarządzania Zasobami Ludzkimi, jest zatrudniona w Grupie Energa od 39 lat. Pracownik posiada szeroką wiedzę i ogromne doświadczenie w swojej dziedzinie. Rozwój zawodowy pracownika jest wysoko oceniany przez przełożonych. Pracownika cechuje duża samodzielność, analityczny umysł, jest mentorem dla współpracowników i doradcą  w obszarze płac. Chętnie dzieli się wiedzą i udziela wsparcia merytorycznego koleżankom. Wzorowe wypełnianie obowiązków służbowych, inicjatywa  oraz ponadprzeciętny wkład pracy włożony w realizację zadań na rzecz ECUW pretenduje kandydata do przyznania tytułu „Zasłużony pracownik”.


Kategoria III Za postawę prospołeczną i koleżeńską

Pracownik nominowany do Tytułu w tej kategorii swoją codzienną pracą i postawą potwierdzają przestrzeganie i postępowanie zgodnie z wartościami i zasadami wynikającymi z Kodeksu Etyki oraz spełniają następujące warunki:

 • swoimi działaniami dba o dobrą atmosferę w pracy,
 • wspiera inicjatywy związane z integracją Pracowników,
 • bezinteresownie działa na rzecz potrzebujących pomocy,
 • podejmuje działania na rzecz dobra społeczności lokalnej,
 • aktywnie uczestniczy w działalności instytucji charytatywnych,
 • czynnie angażuje się w działania wolontariackie, w tym angażuje się w projekty realizowane przez Grupę Energa, m.in.: Szlachetna Paczka.
 • swoją postawą skutecznie inspiruje innych do niesienia pomocy potrzebującym,
 • dba o tworzenie w miejscu pracy klimatu zaufania, usuwania barier społecznych oraz zwiększania integracji współpracowników.

Osoba nagrodzona za postawę prospołeczną:

Danuta Stanowska

Główny Specjalista Wydziału Podatków Bezpośrednich w Departamencie Finansów, nominowana przez pracowników ECUW za postawę prospołeczną. Jej niezwykła wrażliwość na potrzeby innych, znajduje odzwierciedlenie w podejmowanych działaniach na różnych płaszczyznach. Pani Danuta potrafi „zarazić” swoją empatyczną postawą i entuzjazmem bardzo szerokie grono osób skutecznie integrując pracowników wokół wolontariatu. Od 2013 roku organizuje w ECUW zbiórki w ramach akcji charytatywnej „Szlachetna Paczka”, a także osobiście wspiera Kropelkę Energii oraz zasila bazę dawców szpiku DKMS.  Bezinteresowność oraz chęć działania na rzecz osób potrzebujących pomocy oraz zachęcanie koleżanek i kolegów do budowania poczucia odpowiedzialności za siebie i za innych jest godne podziwu. Z całą pewnością pani Danuta jest pracownikiem, który swoją pracą i postępowaniem prezentuje postawę zgodną z wartościami wynikającymi z Kodeksu Etyki wyróżniając się i dając przykład innym osobom zatrudnionym w ECUW.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem