Publikacja wizerunku dziecka w mediach społecznościowych

Dziecko, podobnie jak dorośli, ma prawo do prywatności i prawo ochrony dóbr osobistych. Co więcej, fakt, że samo nie umie jeszcze nimi zarządzać, tym bardziej powinien skłaniać rodziców i innych sprawujących opiekę prawną do tego, by robili to w jego imieniu rozważnie.

Rozpowszechnianie wizerunku dziecka powinno mieścić się w granicach zdrowego rozsądku. Trzeba pamiętać w szczególności o treściach, które udostępniamy w Internecie. One mogą pozostać tam na zawsze. Dlatego przed wyrażaniem zgody na publikację wizerunku naszych dzieci, zawsze warto pomyśleć o konsekwencjach takiego działania, zarówno obecnych, jak i w przyszłości.

Czym jest wizerunek?

Wizerunkiem jest każda podobizna, bez względu na technikę wykonania, a więc fotografia, rysunek, wycinanka sylwetki, film, przekaz telewizyjny bądź przekaz wideo. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych, rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. Nie wymaga zezwolenia rozpowszechnianie wizerunku osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych. Rozpowszechnianie wizerunku nie wymaga także zezwolenia, jeśli stanowi on jedynie element przedstawionej całości, tzn. w razie usunięcia wizerunku nie zmieniłby się przedmiot i charakter zdjęcia.

Potrzebna zgoda na przetwarzanie

Na gruncie ochrony danych osobowych podstawą przetwarzania wizerunku może być każda z przesłanek wskazana w ustępie pierwszym art. 6 RODO. Najczęściej tą podstawą  będzie zgoda osoby, której wizerunek będzie wykorzystany (w przypadku dzieci zgodę udziela rodzic lub opiekun). Jednak nie może być ona ogólna, lecz precyzyjnie określać, jakie dane i w jakim celu mają zostać udostępnione w konkretnym przypadku. Trzeba przy tym pamiętać, że zgodnie z art. 7 ust. 3 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych (RODO), osoba której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę.

Konflikt między rodzicami - sprawa do sądu

W praktyce dochodzi czasami do sytuacji, gdy jeden z rodziców podejmuje decyzję o publikacji zdjęcia dziecka w mediach społecznościowych, mimo że drugi rodzic jest temu przeciwny. Wtedy należy mieć na uwadze przepisy ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy.  Zgodnie z treścią art. 98, jeżeli dziecko pozostaje pod władzą rodzicielską obojga rodziców, każde z nich może działać samodzielnie jako przedstawiciel ustawowy dziecka. Ustawodawca wprowadził więc zasadę samodzielnej reprezentacji dziecka przez każdego z rodziców posiadających władzę rodzicielską. Jednak w sytuacji braku porozumienia między rodzicami, gdy chodzi o rozstrzygnięcie istotnych praw dziecka, zgoda jednego z rodziców nie jest wystarczająca. Ponieważ publikacja wizerunku dzieci w określonym miejscu i czasie jest niewątpliwie istotą praw dziecka, dlatego w przypadku sporu pomiędzy rodzicami, zgodnie z art. 97 § 2 k.r.o., o sprawie rozstrzyga Sąd Opiekuńczy.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem