ABC Spółki

Energa Centrum Usług Wspólnych Sp. z o. o. z dniem 22 grudnia 2021 roku stała się spółką zależną od ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych sp. z o.o. („OCUK”).

Energa Centrum Usług Wspólnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku została powołana w ramach działań optymalizacyjnych w Grupie Kapitałowej Energa.

Opracowana strategia Grupy kapitałowej Energa przewidywała powstanie obszarów przeznaczonych do centralizacji co stanowiło przesłankę do powstania ECUW realizując cel efektywności, niezawodności, jakości, sprawności i nowoczesności.

Spółka w dniu 02.10.2001 r. została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestr Przedsiębiorców, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000049425, pod numerem identyfikacji podatkowej NIP 8792292145, REGON 871566320. Spółka rozpoczęła swoją działalność dnia 01 października 2010 r. i od początku istnienia sukcesywnie powiększa swoją działalność o kolejne Spółki z Grupy.

Od 22 grudnia 2021 roku pracownicy ECUW i OCUK pracują wspólnie tworząc Grupę kapitałową ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych.

Utworzenie Grupy Kapitałowej OCUK, w skład której wchodzi ECUW oznacza, iż obie spółki świadczą profesjonalne usługi rachunkowe i kadrowo-płacowe na rzecz spółek Grupy ORLEN i Grupy Energa, w oparciu o wypracowane standardy i ujednolicone systemy finansowe i kadrowo-płacowe.

Przedmiot działalności:

Na podstawie Umowy Spółki Akt notarialny Repertorium „A” numer 8849/2022 Przedmiotem działalności Spółki (wg PKD) jest:

  1. Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (69.20.Z);
  2. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z);
  3. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (68.31.Z);
  4. Zarządzenie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (68.32.Z);
  5. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z);
  6. Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (78.10.Z);
  7. Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (78.30.Z);
  8. Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (82.11.Z);
  9. Wykonywanie fotokopii, przygotowanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (82.19.Z).

Centrum Usług Wspólnych dla Grupy Kapitałowej Energa bedącej w GK ORLEN to centrum kompetencyjno-rozwojowe i podmiot, który przejął czynności pomocnicze w stosunku do działalności podstawowej wszystkich Spółek. Dzięki specjalizacji, wysokiej standaryzacji, wiedzy eksperckiej i doświadczeniu Energa Centrum Usług Wspólnych Sp. z o. o. obsługuje procesy wspierające biznes wykorzystując najlepsze praktyki rynkowe, kształtuje relacje z klientami na zdrowym i biznesowym poziomie. Uwolnienie spółek z działalności pomocniczej zapewniło skoncentrowanie się na zasadniczym charakterze ich działalności, zgodnie z ich profilem i przyjętymi do realizacji celami jednocześnie zmniejszając koszty działalności pomocniczej w wyniku jej przekazania do podmiotu usługowego, jakim jest CUW.

ECUW poszerzając zakres oferowanych usług pod względem geograficznym i funkcjonalnym wykonuję swoją działalność w czterech lokalizacjach tj. w Gdańsku, Toruniu, Kaliszu i Olsztynie, obsługuje 20 podmiotów GK, łącznie ok. 10 000 zatrudnionych. 

ECUW to nie tylko kadry i księgowość. Tu się również liczy, analizuje, księguje i raportuje na potrzeby wszystkich spółek Grupy, jak i licznych instytucji zewnętrznych.

Dzisiaj ECUW jest czymś więcej niż centrum obsługi do realizacji rutynowych czynności usługowych, to centrum doskonałości, w którym skoncentrowane są doświadczenia i umiejętności zorientowane na świadczenie wysokiej, jakości specjalistycznych usług, to również partner i jednocześnie doradca biznesowy spółek Grupy Kapitałowej.


Skład Zarządu:

Beata Śliwa - Prezes Zarządu
Krystyna Kmiecik-Baran - Wiceprezes Zarządu

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem