Obsługa kadrowo-płacowa

ECUW realizuje zadania związane z procesami kadrowo-płacowymi w Grupie Energa oraz Grupie ORLEN. Obsługa w ramach świadczonych usług obejmuje wszystkie zagadnienia związane z nawiązaniem, przebiegiem i ustaniem stosunku pracy, naliczeniem i rozliczeniem wynagrodzeń oraz innych świadczeń wynikających z przepisów prawa pracy a także z wewnętrznych regulacji płacowych.

Filar naszej działalności obejmuje również rozliczenia publiczno-prawne wynikające ze stosunku pracy, a także z obsługi umów cywilno-prawnych oraz kompleksową sprawozdawczość i raportowanie do instytucji zewnętrznych. Zakres naszej wiedzy sukcesywnie poszerzamy współpracując z instytucjami związanymi kompetencyjnie z pracodawcami m.in. w zakresie prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych, prawa podatkowego.

Ze względu na szeroki wachlarz analizowanych zagadnień w obszarze kadrowo-płacowym posiadamy wieloletnie doświadczenie oraz ekspercką i specjalistyczną wiedzę zapewniając jakościową i rzetelną realizację usług.

Zakres świadczonych usług:

 1. Prowadzenie akt osobowych;
 2. Kompleksowa obsługa procesu zatrudniania, przebiegu zatrudnienia i ustania stosunku pracy;
 3. Zgłaszanie danych do ZUS związanych z zatrudnieniem, ustaniem zatrudnienia a także innych zmian na podstawie dokumentów zgłoszeniowych;
 4. Obsługa związana z wprowadzeniem nieobecności pracowników generujących prawidłowość naliczenia wynagrodzeń;
 5. Ewidencjonowanie danych kadrowo-płacowych w systemach informatycznych;
 6. Obsługa programu Płatnik;
 7. Obsługa portali związanych ze sprawozdawczością;
 8. Naliczanie i sporządzanie deklaracji PEFRON;
 9. Obsługa dodatkowych świadczeń i benefitów wynikających z obowiązujących przepisów prawa pracy oraz uregulowań wewnętrznych w tym: Pracowniczego Programu Emerytalnego, pakietu medycznego, oraz innych dodatkowych świadczeń;
 10. Współpraca z aktuariuszem;
 11. Sporządzanie listy wynagrodzeń i innych należności wynikających z obowiązujących przepisów;
 12. Rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Funduszu Pracy, Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Funduszu Emerytur Pomostowych;
 13. Sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniu i zatrudnieniu oraz innych dokumentów związanych ze stosunkiem pracy, wynikających z przepisów prawa;
 14. Rozliczanie umów cywilno-prawnych;
 15. Obsługa systemów bankowych;
 16. Współpraca w zakresie kontroli zewnętrznych;
 17. Współpraca z podmiotami zewnętrznym i instytucjami administracji publicznej.

Posiadamy wiedze, doświadczenie i merytoryczny zespół by sprawnie przeprowadzić złożone procesy kadrowo-płacowe związane np. z fluktuacją pracowników w trybie art. 23¹Kodeksu pracy czy zwolnieniami z przyczyn leżących po stronie pracodawcy.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem